SHARE

“Heshtja është më e keqja. Të gjitha të vërtetat që mbahen të heshtura bëhen helmuese”

“Ekziston më shumë mençuri  në trupin tuaj se sa në filozofin tuaj më të thellë.”

“Ju shikoni lart sepse dëshironi të lartësoheni. Unë shikoj poshtë sepse jam lart.”

“Do ta besoja vetëm Zotin që di të vallëzoj.”

“Një ditë ti duhet të dashurosh përtej vetes tënde. Prandaj, fillimisht mëso të dashurosh. Dhe për këtë ti duhet ta pish kupën më të hidhur të dashurisë tënde.”

– Friedrich Nietzsche, “Kështu foli Zarathustra”