SHARE

“Njerëzit e bëjnë historinë dhe jo e kundërta. Gjatë periudhave kur s’ka lidership, shoqëria qëndron e qetë. Progresi ndodh kur të guximshmit, liderët e shkathtë, e ngërthejnë mundësinë për ti ndryshuar gjërat për të mirë.”

“Nëse nuk mund t’i bindësh, atëherë hutoji ata.”

“Një pesimist është dikush që krijon vështirësi nga mundësitë e tij, ndërsa një optimist është dikush që krijon mundësi nga vështirësit e tij.”

“Mënyra më e mirë për t’i këshilluar fëmijët tuaj është ta zbulosh se çfarë u pëlqen atyre dhe pastaj t’i këshillosh ta bëjnë atë.”

“Shpërblimi i vuajtjes është përvoja.”

– Harry S. Truman