SHARE

“Në shoqërinë moderne shumica prej nesh nuk duan të jenë në kontakt me veten; ne duam të jemi në kontakt me gjëra të tjera si religjioni, sportet, politika, një libër – ne dëshirojm ta harrojm veten. Sa herë që kemi kohë të lirë, ne dëshirojm të ftojmë diçka tjetër për të hyrë tek ne, duke e hapur veten para televizorit dhe duke i thënë atij të vij dhe të na kolonizojë.”

“Ti nuk je një vrojtues, ti je një participues.”

“Nëse ne jemi paqësor, nëse ne jemi të lumtur, ne mund të qeshim dhe të lulëzojmë si një lule, dhe secili në familjen tonë, në shoqërinë tonë,  do të përfitojë nga paqja e jonë.”

“Parandalimi i luftës është shumë më i mirë se protestimi kundër luftës. Kur proteston kundër luftës është tepër vonë.”

–  Thich Nhat Hanh, “Being Peace”