SHARE

“Mirënjohja jo vetëm që është më e madhja ndër virtytet, por ajo është edhe nëna e të gjithave.”

“Autoriteti i atyre që japin mësim shpeshherë është pengesë për ata që duan të mësojnë.”

“Armiqt mund edhe të ju vrasin, por vetëm miqt mund të ju lëndojnë.”

“Dija e cila është e ndarë nga drejtësia më shumë mund të quhet dinakëri se sa dije.”

“Është cilësi e veçantë e një budallai t’i përceptoj gabimet e të tjerëve dhe t’i harroj të vetat.”

– Marcus Tullius Cicero