SHARE

“Vetëm të vdekurit e kanë parë fundin e luftës.”

“Injoranca, është rrënja dhe burimi i çdo të keqe.”

“Pasuria më e madhe është të jetosh i kënaqur me pak.”

“Në secilin prej nesh, madje edhe tek ai që duket si më i moderuari, ekziston një lloj dëshire që është e tmerrshme, e egër dhe e jashtëligjshme.”

“Miqësia e vërtetë mund të ekzistojë vetëm mes të barabartëve.”

“Idetë janë burimi i çdo gjëje.”

“Dija bëhet djall nëse qëllimi i saj nuk është i virtytshëm.”

– Platoni