SHARE

“E vërteta është që momentet tona më të mira, janë të prirura të ndodhin kur ne jemi duke u ndjer thellësisht të parehatshëm, të palumtur ose të papërmbushur. Sepse vetëm në momente të tilla, të shtyrë nga shqetësimi ynë, ne mund të dalim nga rrënjët tona dhe të fillojmë të kërkojnë për rrugë të tjera ose përgjigje më të vërteta.”

“Dashuria është demostrim i zgjedhjes së lirë. Dy persona e dashurojnë njëri – tjetrin vetëm kur janë të aftë për të jetuar pa njëri – tjetrin por ata zgjedhin të jetojnë me njëri – tjetrin.”

“Nëse ne e dijm saktësisht se ku jemi duke shkuar, nëse e dijm saktësisht si të arrijm atje, dhe e dijm saktësisht se çfarë do të shohim përgjatë rrugës, ne nuk do të mësojmë asgjë.”

Scott Peck, “Rruga nëpër të cilën rrallë shkohet”