SHARE

“Shumë njerëz do të më quajnë avanturier dhe ashtu edhe jam… vetëm se pak më ndryshe se të zakonshmit: unë e rrezikoj lëkurën time për ta vërtetuar të vërtetën time.”

“Ne nuk mund të jemi të sigurt se kemi diçka për të cilën jetojm, përveç nëse e kemi vullnetin për të vdekur për të.”

“Bëhu realist, kërkoje të pamundurën.”

“Unë nuk jam çlirimtar. Çlirimtarët nuk e ekzistojnë. Popujt vetë e çlirojnë veten.”

“Detyra e parë e një revolucionari është të jetë i edukuar.”

“Revolucionari i vërtetë udhëhiqet nga ndjenjat e mëdha të dashurisë”

Ernesto Che Guevara