SHARE

“Të gjitha betejat janë të bazuara në përceptim. Prandaj, kur të jemi të aftë për të sulmuar, ne duhet të dukemi të paaftë për ta bërë atë; kur jemi duke e përdorur forcën, duhet të dukemi pasiv; kur jemi afër, ne duhet ta bëjmë armikun të besoj se jemi larg; dhe kur jemi larg, ne duhet ta bëjmë atë të besoj se jemi afër.”

“Në mes të kaosit gjithashtu qëndron edhe mundësia.”

“Arti i luftës ka rëndësi vitale për shtetin. Është qështje jetë ose vdekje, një rrugë për tek siguria ose shkatërrimi. Prandaj kjo përbën subjekt shqetësimi mbi të cilin askush nuk guxon të jetë neglizhent.”

-Sun Tzu, “Arti i luftës”