SHARE

“Me siguri se është gjë e mirë që bota e njeh vetëm veprën e bukur por jo edhe origjinën e saj, nuk i njeh kushtet e krijimit të saj; sepse sikur njerëzit ta dinin burimin e inspirimit të një artisti, kjo dije zakonisht do t’i hutonte ata, do t’i alarmonte, dhe në këtë mënyrë do t’i shkatërronte efektet e përsosmërisë. Kohë të çuditshme! Çuditërisht të liga!”

Thomas Mann, “Death in Venice and Other Tales”