SHARE

“Përpjekja më e rëndësishme njerëzore është lufta për moralitet në veprimet tona. Balanci jonë i brendshëm dhe madje edhe vetë ekzistenca e jonë varen nga kjo.

Vetëm moraliteti në veprimet tona mund t’i jap bukuri dhe dinjitet jetës sonë. Për ta bërë këtë një forcë jetësore dhe për ta sjell tek ndërgjegja e pastërt, është ndoshta detyra kryesore e edukimit.

Themeli i moralitetit nuk duhet të jetë i varur mbi mite, e as i lidhur me ndonjë autoritet që të mos ketë pastaj dyshime rreth mitit apo rreth legjitimitetit të autoritetit, e cila mund ta vë në rrezik themelin e gjykimit të shëndoshë dhe veprimit.”

Albert Einstein, “Ana njerëzore”