SHARE

“Të mësosh të shohësh – t’i mësosh syt me gjakftohtësinë, me durimin; të lëshosh pe ndaj gjykimit dhe të fitosh shprehinë e afrimit dhe të kapjes së një realiteti individual nga të gjitha anët – kjo është shkolla e parë përgaditore e intelektualitetit. Njeriu nuk duhet të përgjigjet menjëherë ndaj një nxitjeje: njeriu duhet ta sigurojë kontrollën e bllokimit dhe izolimit të instiktit.”

“Liria është vullneti për të qenë përgjegjës për veten.”

“Ndihmoje veten dhe pastaj të gjithë do të ndihmojnë – ky është parimi i dashurisë vëllazërore.”

Friendrich Nietzsche, “Perëndimi i idhujve”