SHARE

“Ne jemi duke jetuar në një kulturë e cila është plotësisht e hipnotizuar nga iluzioni i kohës, në të cilën, i ashtuquajturi momenti i tanishëm ndjehet vetëm si një linjë tepër e hollë mes një të kaluare shkakore të fuqishme dhe një ardhme tërheqëse shumë të rëndësishme.

Ne nuk kemi të tashme. Vetëdija jonë është pothuasje e gjitha e preokupuar me kujtesë edhe pritje.

Ne nuk e kuptojmë që kurrë s’ka pasur, s’ka e as nuk do të ketë ndonjë përvojë tjetër përveç përvojës në kohën e tashme. Si rrjedhim, ne jemi jashtë prekjes me realitetin.

Ne e ngatërrojmë botën për të cilën flitet dhe e cila përshkruhet, me botën që është me të vërtetë. Ne jemi të sëmurë me magjepsjen e mjeteve të vlefshme të emrave dhe numrave, simboleve, shenjave, koncepteve dhe ideve.”

Alan W. Watts