SHARE

“Nuk mund të flasë për guximin ai që s’ka qenë kurrë në rrezik.”

“Ashtu siç është shenjë e mendjeve të mëdha të cilat thonë shumë gjëra me pak fjalë, po ashtu është edhe me mendjet e vogla, të cilat përdorin shumë fjalë për të mos thënë asgjë.”

“Zakonisht ne i çmojmë përzemërsisht vetëm atë të cilët na admirojnë neve.”

“Ne i rrëfejmë vetëm mëkatet tona të vogla për t’i bindur të tjerët që nuk kemi mëkate të mëdha.”

“Në xhelozi, më shumë ka dashuri për veten se sa dashuri për tjetrin.”

“Ne falim për aq kohë sa dashurojmë.”
François de La Rochefoucauld