SHARE

“Unë besoj si një fëmi që vuajtja do të shërohet, që i gjithë absurditeti poshtërues i mospajtimit njerëzor do të zhduket sikur një vegim, si një trillim i neveritshëm i një mendje të vogël impotente njeriu, që në fundin e botës, në atë momentin e harmonisë së përjetshme, diçka shumë e madhe do të ndodhë dhe e cila do të jetë e mjaftueshme për të gjitha zemrat, për shuarjen e të gjitha pakënaqësive, për shlyerjen e të gjitha krimeve të njerëzimit, për të gjithë gjakun që ata e kanë derdhur.

Besoj që kjo jo vetëm që do të bëjë të mundur faljen por edhe justifikimin e gjitha asaj që ka ndodhur.”

–  Fyodor Dostoyevsky, “The Brothers Karamazov”