SHARE

“Ai që kërkon të mashtrojë gjithmonë do ta gjejë dikë i cili do ta lejojë veten të mashtrohet.”

“Njeriu në përgjithësi më shumë gjykon me shqisat e të pamurit se sa me shqisat e të prekurit, sepse të gjithë mund të shohin por pak janë ata që mund të provojnë me ndjenja.

Të gjithë e shohin atë që dukesh se je, por pak të din ashtu siç vërtetë je; dhe këta pak nuk guxojnë të mbajnë qëndrim që është në kundërshtim me opinionin e përgjithshëm.”

“Turmat e zakonshme gjithmonë rrëmbehen nga pamja e jashtme, dhe bota kryesisht përbëhet këto turma.”

Niccolò Machiavelli, “Sundimtari”