SHARE

E vërteta qëndron gjithmonë me pakicën, dhe pakica është gjithmonë më e fortë se shumica, sepse pakica në përgjithësi formohet nga ata të cilët e kanë një opinion, përderisa forca e shumicës është iluzionare, e formuar nga grupet të cilat nuk kanë asnjë opinion – dhe të cilët prandaj, në momentumin e ardhshëm (në të cilin është evidente se pakica është më e fortë) e pretendojnë të vërtetën e tyre… përderisa e vërteta kthehet përsëri tek një pakicë e re.

Søren Kierkegaard