SHARE

“Plagët morale e kanë këtë veçanti: ato mund të fshihen por ato kurrë nuk mbyllen; gjithmonë të dhimbshme, gjithmonë të gatshme për të pikuar gjak sa herë që preken; ato mbesin të freskëta dhe të hapura në zemër.”

“Gratë kurrë nuk janë më të forta se sa pas mposhtjes.”

“Dashuria e vërtetë gjithmonë e bënë burrin më të mirë, pavarësisht se çfarë grua e shkakton atë.”

“Dashuria është më vetiakja nga të gjitha pasionet.”

“Unë jam i fortë ndaj gjithçkaje, përveç ndaj vdekjes së njerëzve që i dua; Ai që vdes fiton; ai që i sheh të tjerët duke vdekur humbet.”

Alexandre Dumas