SHARE

“Nëse i lexoni vetëm ato libra që janë duke i lexuar të gjithë, ju do ti mendoni vetëm ato gjëra që janë duke i menduar të gjithë.”

“Dhimbja është e pashmangshme. Vuajtja është opsionale.”

“Nuk ekziston asnjë luftë që i jep fund të gjitha luftërave.”

“Ju mund t’i fshihni kujtimet, por ju nuk mund ta fshini historinë e cila i ka prodhuar ato.”

“Disa gjëra në botë janë shumë të komplikuara për tu shpjeguar në ndonjë gjuhë.”

Haruki Murakami