SHARE

“Gjykojeni një njeri nga pyetjet që i bënë më shumë se sa nga përgjigjet që i jep.”

“Ata që mund të ju bëjnë të besoni në absurditete, mund të ju bindin të bëni edhe krime.”

“Secili njeri është fajtor për çdo të mirë që nuk e ka bërë.”

“Është e rrezikshme të kesh të drejt atëherë kur autoritetet qeveritare e kanë gabim.”

“Njeriu është krijesë e epokës në të cilën jeton dhe pak janë ata që arrijnë ta ngrisin veten mbi idetë e kohës.”

Voltaire