SHARE

“Unë isha injorant në artin e joshjes dhe gjithmonë vashat që i kam zgjedhur për një natë, këtë më shumë e kam bërë sipas çmimit se sa sipas sharmit të tyre, dhe ne kemi bërë dashuri pa dashuri, gjysëm të zhveshur përgjatë pjesës më të madhe të kohës dhe gjithmonë në errësirë, në mënyrë që të mund ta imagjinonim veten më të mirë se sa që në të vërtetë jemi.

Atë natë unë e zbulova kënaqësin e pamundur të soditjes së trupit të një gruaje të fjetur, pa atë urgjencën e qejfit ose pengesën e modestisë.”

 Gabriel García Márquez, “Memories of My Melancholy Whores”