SHARE

“Të jetosh është gjëja më e rrallë në botë. Shumica e njerëzve vetëm ekzistojnë.”

“Kurrë mos e dashuroni dikë që ju trajton sikur dikë të zakonshëm.”

“Esenca e vërtetë e romancës është pasiguria.”

“Unë nuk dua të jem në mëshirë të emocioneve të mia. Unë dua ti përdor ato, ti shijoj dhe të dominoj mbi to.”

“Shoqëria shumë herë e falë kriminelin, por ajo kurrë nuk e falë ëndërrimtarin.”

Oscar Wilde