SHARE

“Dashuria e vërtetë, më shumë se sa emocionale, ajo është e vullnetshme. Personi që dashuron vërtetë ai e bënë këtë për shkak të një vendimi për të dashuruar. Ky person e ka bërë një zotim për të qenë i dashur, pavarësisht nëse ndjenja e dashurisë është ose jo prezente.

Përndryshe, jo vetëm që është e mundur por është edhe e nevojshme për personin e dashuruar, ta shmang aktrimin mbi ndjenjat e dashurisë.”

M. Scott Peck, “Rruga nëpër të cilën rrallë shkohet”