SHARE

“Edukimi nuk ju bënë të lumtur. As liria nuk ju bënë të tillë. Ne nuk bëhemi të lumtur vetëm sepse jemi të lirë – nëse jemi, ose sepse jemi të edukuar – nëse jemi, por sepse edukimi mund të jetë kuptimi përmes së cilit ne e kuptojmë se jemi të lumtur.

Ai na i hap syt, veshët, na tregon se ku fshihen kënaqësitë. Na bind se ekziston vetëm një liri e çfardo rëndësi qoftë ajo, e ajo është liria e mendjes, dhe na jep neve sigurinë – besimin – për të ecur shtegut të mendjes sonë, mendjes sonë të edukuar.”

Iris Murdoch