SHARE

“Ndriçimi është çlirimi i njeriut nga tutela e vetë – shkaktuar. Tutela është paaftësia e njeriut për ta përdorur të kuptuarit e vetë pa direktiva nga dikush tjetër. Kjo tutelë është e vetë – shkaktuar atëherë kur shkaku i saj qëndron jo në mungesën e arsyes, por në mungesën e vendosmërisë dhe guximit për ta përdorur arsyen pa direktiva nga dikush tjetër.

‘Ke guxim ta përdorësh mendjen tënde” – kjo është motoja e ndriçimit.”

–  Immanuel Kant, “An Answer to the Question: What Is Enlightenment?”