SHARE

“Zakonisht është humbja ajo që na mëson për vlerën e gjërave.”

“Kur ju jeni duke blerë libra, në mënyrë optimiste jeni duke menduar se po e bleni edhe kohën për ti lexuar ato.”

“Sensi i humorit është e vetmja cilësi hyjnore tek njeriu.”

“Martesa nënkupton përgjysmimin e të drejtave dhe dyfishimin e përgjegjësive.”

“Kënaqësia asnjëherë nuk është aq këndëshme sa presim ne dhe dhimbja gjithmonë më e dhimbshme. Dhimbja në botë gjithmonë peshon më shumë se kënaqësia. Nëse nuk e besoni këtë, krahasoni ndjenjat respektive të dy kafshëve, ku njëra është duke e ngrënë tjetrën.”

“Natyra tregon se me rritjen e inteligjencës vjen i rritur edhe kapaciteti për dhimbje dhe se vetëm në shkallën më të lartë të inteligjencës, vuajtja e arrin pikën e saj supreme.”

Arthur Schopenhauer