SHARE

“Njerëzit që ndjehen të zbrazët, kurrë nuk do të shërohen duke u bashkuar me një person tjetër të paplotësuar. Përkundrazi, dy zogjë me krahë të thyer, të bërë bashkë si një, e bëjnë fluturimin e ngathët.

Asnjë sasi e durimit nuk do ti bëjë ata të fluturojnë mirë; dhe në fund njëri duhet të ndahet nga tjetri, dhe ndaras ta trajtojnë plagën.”

“Frika nga vdekja është gjithomnë më e madhe tek ata që e ndjejnë se nuk e kanë jetuar jetën plotësisht.

Sa më e pa jetuar jeta, ose sa më i pa realizuar potenciali, aq më i madh është ankthi i vdekjes.”

“Shumë miqësi ose martesa kanë dështuar për shkak se në vend se të lidhen, të kujdesen për njëri – tjetrin, njëri e përdor tjetrin si mburojë kundër izolimit.”

Irvin D. Yalom, “Love’s Executioner