SHARE

“Ekzistojnë dy forca bazike motivuese: Dashuria dhe frika. Kur ne jemi të frikësuar, ne tërhiqemi prapa nga jeta. Kur ne jemi të dashuruar, ne hapemi me pasion, me gëzim dhe miratim ndaj gjithë asaj që jeta ka për ta ofruar.

Ne fillimisht duhet të mësojm ta duam veten, në të gjithë lavdin dhe pa përkryeshmërin tonë. Nëse ne nuk mund ta duam veten, ne kurrë nuk do të mund të hapemi plotësisht ndaj aftësisë sonë për ti dashur të tjerët ose ndaj potencialit tonë për të krijuar.

Evolucioni dhe e gjithë shpresa për një botë më të mirë, qëndron në guxim dhe në vizionin zemër – hapur të njerëzve që e përqafojnë jetën.”

John Lennon