SHARE

“Për miliona vite, raca njerëzore ka jetuar njësoj sikur kafshët. Pastaj diçka ndodhi e cila e lëshoi forcën e imagjinatës sonë. Ne mësuam të flasim dhe ne mësuam të dëgjojmë.

Fjala e ka bërë të mundur komunikimin e ideve, duke u’a mundësuar njerëzve të punojnë së bashku për ta ndërtuar të pamundurën.

Të arriturat më të mëdha të njeriut kanë ardhur si rezultat i komunikimit, dhe dështimet më të mëdha kanë ndodhur nga mungesa e komunikimit.

Shpresat tona më të mëdha mund të bëhen realitet në të ardhmen.

Me teknologjinë në dispozicionin tonë, mundësit janë të pakufizuara. E gjitha që duhet të bëjmë është të sigurohemi se do të vazhdojmë të komunikojmë.”

–  Stephen Hawking