SHARE

“Është shumë më mirë të dështosh me origjinalitet se sa të kesh sukses në imitim.”
Herman Melville

“Një njeri është i suksesshëm nëse zgjohet në mëngjes dhe shkon në shtrat në mbrëmje, dhe brenda kësaj kohe ai e bënë atë që e dëshiron.”
Bob Dylan

“Një mendimtar veprimet e veta i sheh si eksperimente dhe pyetje – si tentime për të zbuluar diçka. Suksesi dhe dështimi për të nuk janë asgjë veçse përgjigje.”
Friedrich Nietzsche

“Suksesi nuk qëndron në mos bërjen e gabimeve, por në mos bërjen e gabimeve të njejta dy herë.”
– George Bernard Shaw

“Fati anon nga ai që guxon.”
Virgil

“Për tu bërë i suksesshëm ju keni nevojë për miq, për tu bërë shumë i suksesshëm ju keni nevojë për armiq.”
–  Sidney Sheldon

“Vizioni pa ekzekutim është vetëm halucinacion.”
Henry Ford

“Të jesh i suksesshëm në këtë botë nuk mjafton vetëm të jesh budalla – ju duhet të jeni edhe i sjellshëm.”
Voltaire

“Mendoj se nuk ekziston asnjë cilësi tjetër që është aq esenciale për suksesin se sa cilësia e këmbënguljes. Ajo i tejkalon pothuajse të gjitha, madje edhe vetë natyrën.”
John D. Rockfeller

“Ti je i falur për lumturinë dhe suksesin tënd vetëm nëse me zemërgjerësi pajtohesh që atë ta dash me të tjerët.”
Albert Camus