SHARE

Besoni ose jo në Zot, ju duhet ta besoni këtë: kur ne si specie e braktisim besimin në një fuqi që është më e madhe se ne, ne e braktisim ndjenjën tonë të përgjegjësisë.

Besimi… të gjitha besimet… janë paralajmërime që na tregojnë se ekziston diçka të cilën ne nuk mund ta kuptojmë, diçka për të cilën ne jemi përgjegjës. Me besim, ne jemi të përgjegjshëm ndaj njëri – tjetrit, ndaj vetvetes dhe ndaj një të vërtete të lartë.

Religjioni është i çalë, por vetëm sepse njeriu është i çalë. Tempulli konsiston në një vëllazëri të shpirtërave të papërsosur dhe të thjeshtë, të cilët duan vetëm të jenë një zë i dhembshurisë, në një botë që po del jashtë kontrollit.

 Dan Brown“Engjëj dhe Djaj”