SHARE

“Gjysma e së keqes në botë, vjen si pasojë e njerëzve që dëshirojnë të jenë të rëndësishëm. Ata nuk duan të bëjnë keq me qëllim, mirëpo e keqja që e bëjnë nuk u intereson.

Ose ndoshta edhe nuk e shohin atë, ose ndoshta e justifikojnë atë sepse ata janë të gëlltitur nga lufta e pafund e të menduarit mirë vetëm për vetveten.”

– T. S. Eliot