SHARE

“Aftësia për të qëndruar vetëm është e lidhur më aftësinë për të dashuruar. Mund të ju duket paradoksale, por nuk është. Kjo është një e vërtetë ekzistenciale: Vetëm ata njerëz që janë të aftë për të qëndruar vetëm, janë të aftë për të dashuruar, për të ndarë, për të depërtuar në bërthamën më të thellë të tjetrit – pa e poseduar tjetrin, pa u bërë të varur nga tjetri, pa e reduktuar tjetrin në diçka të pa rëndësishme.

Ata i lejojnë tjetrit lirinë absolute, sepse e dijn se edhe nëse tjetri ikën, ata do të jenë po aq të lumtur sa janë edhe tani. Lumturia e tyre nuk mund të merret nga tjetri sepse ajo nuk u është dhënë nga tjetri.”

– Osho