SHARE

“Dëshira për ta sunduar një grua – qëndron shumë thellë, dhe këtë duhet ta luftojnë bashkë burri dhe gruaja… por sigurisht se unë të dua në një formë shumë më të mirë se sa ai’ – mendoi ai.

‘Po, vërtetë në një formë shumë më të mirë. Unë dua që ti t’i kesh mendimet e tua mandje edhe atëherë kur unë të mbaj në krahëror.”

– E.M. Forster, “A Room with a View”