SHARE

“Ne nuk jetojm më mbi atë që e kemi, por mbi premtime; nuk jetojmë më në të tashmen, por në errësirën e së ardhmes, për të cilën ne shpresojm se do ta sjell në fund dritën e duhur.

Ne refuzojmë ta pranojmë se çdo e mirë shkëmbehet me çmimin e diçkaje më të keqe; përshembull, shpresa për liri të madhe anulohet nga rritja e skllavërisë ndaj shtetit, e të mos flasim pastaj për rreziqet ndaj të cilave na ekspozojnë zbulimet e mëdha shkencore.

Sa më pak që e kuptojmë atë që paardhësitë tanë e kërkonin, aq më pak ne e kuptojmë veten, dhe kështu ne ndihmojmë me gjithë forcën tonë robërimin e individualitetit dhe instikteve udhrrëfyese të tij, duke e bërë atë një grimcë në masë, të sunduar nga ajo që Niçe e quante “Shpirti i gravitetit”.

Carl Gustav Jung, “Memories, Dreams, Reflections”