SHARE
  1. “Të ju dashurojë dikush thellësisht ju jep forcë, përderisa të dashuroni thellësisht dikë ju jep guxim.”

2. “Kur jeni të kënaqur duke qenë thjeshtë vetja dhe nuk bëni krahasime ose garime, të gjithë do ju respektojnë.”

3. “E vërteta nuk është gjithmonë e bukura e as fjalët e bukura gjithmonë të vërteta.”

4. “Brengosu për atë që të tjerët mendojnë dhe gjithmonë do të jesh i burgosuri i tyre.”

5. “Heshtja është burim i një force të madhe.”

6. “Për ta kuptuar limitin e gjërave, dëshiroji ato.”

7. “Shpresa dhe frika janë hije që dalin nga të menduarit për veten. Kur ne nuk e shohim veten si vete, për çka atëherë duhet të frikësohemi?”

8. “Dashuria është vendim – jo emocion.”

9. “I madh është ai që e tejkalon veten.”

10. “Për shkak të dashurisë së madhe, njeriu bëhet i guximshëm.”

– Lao Tzu