SHARE

“Dëshira ime që ju të keni një jetë më të mirë dhe më të lirë se sa që unë e kam pasur. Rekomandojani virtytin fëmijëve tuaj; vetëm virtyti, e jo paratë, mund ti bëjë ata të lumtur. Unë flas nga përvoja; kjo është ajo mbi të cilën unë jam mbështetur  në kohën e mjerimit.”

“Fatkeqësia ime është dyfish e dhimbshme sepse ajo do të rezultojë në keqkuptimin ndaj meje. Për mua prandaj nuk mund të ketë argëtim në shoqërimin me të tjerët, nuk mund të ketë biseda të mençura, nuk mund të ketë shkëmbim informacioni me kolegët; vetëm nevojat më urgjente mund të më bëjnë mua ndërveprues në shoqëri. Unë jam i obliguar të jetojë si një i dëbuar.”

“Ajo që është e vështirë është gjithashtu edhe e bukur, e mirë, e madhe, prandaj secili person e kupton se kjo është lavdërimi më i madh që dikush mund ta jap, sepse vështirësia e bënë njeriun të mirë.”

– Ludwig van Beethoven