SHARE

“Rrëfimi i të fshehtave është gjithmonë me rrezik, sepse, kur i beson sekretin tënd një të huaji, bën që ky ta ndiej veten më të lidhur me ty. Në këtë mënyrë ke dhënë diçka nga vetja e jote, i ke krijuar një avantazh. Dhe vërtetë, vështrimi i tij këmbëngulës, tërë dëshirë, bëhet sakaq më intim.”

– Stefan Zweig, “Dehje nga metarmorfoza” (Vajza e postës)