SHARE

“Asgjë nuk është më e mrekullueshme se sa arti i të qenurit i lirë, por asgjë nuk është më e vështirë për të mësuar se sa përdorimi i saj.”

“Liria nuk mund të vendoset pa moral, e as morali pa liri.”

“Janë dy gjëra të cilat një popull demokratik do ta ketë të gjithmonë vështirë ti bëjë – të fillojë një luftë dhe ta përfundojë atë.”

“Shëndeti i një shoqërie demokratike mund të matet nga cilësia e funksioneve që kryhen nga qytetarët privat.”

“Të lumturit dhe të fuqishmit nuk migrojnë, dhe nuk ka garancë më të sigurtë të pabarazisë mes njerëzve se sa varfëria dhe mjerimi.”

“Njerëzit sa më të ngjashëm që janë, aq më të dobët ndihen ata përballë njëri – tjetrit.”

“Ajo që duhet krenari familjare shpesh krijohet mbi iluzionin e dashurisë për veten. Në këtë rast, një njeri dëshiron ta përjetësoj dhe ta bëjë veten të pavdekshëm.”

“Patriotizmi në vetëvete është njëfarë religjion: ai nuk arsyeton, por vepron në bazë të impulsit të besimit dhe ndjenjave.”

–  Alexis de Tocqueville, “Democracy in America”