SHARE

“Një dhomë pa libra është si një trup pa shpirt.”

“Në kohë lufte, ligjet bien në heshtje.”

“Miqësia e përmirëson lumturinë dhe e zvogëlon mjerimin duke i dyfishuar kënaqësitë tonë dhe e ndarë pikëllimin.”

“Nëse ne nuk kemi turp për ta menduar atë, ne nuk duhet të kemi turp as për ta thënë atë.”

“Mirënjohja jo vetëm që është më e madhja ndër virtyte, por edhe nëna e të gjithave.”

“Autoriteti i atyre që japin mësim është shpesh pengesë për ata që duan të mësojnë.”

“Unë kritikoj duke krijuar, e jo duke gjetur gabime.”

“Armiqt mund të ju vrasin, por vetëm miqt mund të ju lëndojnë.”

“Aftësia pa ndershmëri është e padobishme.”

“Është cilësia e veçantë e një budallai t’i përceptoj gabimet e të tjerëve dhe t’i harrojë të vetat.”

Marcus Tullius Cicero