SHARE

“Librat të cilat bota i quan të pamoralshëm, janë librat të cilat e tregojnë turpin e botës.”

“Kurrë mos e dashuroni dikë që ju trajton si një njeri të zakonshëm.”

“Ju nuk e dashuroni dikë për shkak të pamjes së tyre, për shkak të veshjes ose për shkak të veturave të shtrenja.  Ju e dashuroni dikë sepse ai e këndon një këngë të cilën vetëm ju mund ta dëgjoni.”

“Një gjë nuk është domosdoshmërisht e vërtetë vetëm sepse dikush vdes për të.”

“Esenca e vërtetë e romancës është pasiguria.”

“Disa shkaktojnë lumturi kurdo që shkojna; disa të tjerët kudo që shkojnë.”

“Të gjitha gratë bëhen si nënat e tyre. Kjo është tragjedia e tyre. Asnjë burrë nuk bëhet i tillë. Kjo gjithashtu është tragjedia e tyre.”

“Shoqëria shumë herë e falë kriminelin; por ajo kurrë nuk e fal ëndërrimtarin.”

“Burrat gjithmonë dëshirojnë të jenë dashuria e parë e gruas. Kjo është ngathtësia e tyre e kotë. Gratë e kanë një instiktë shumë më të hollë për këto qështje. Ajo që ato e dëshirojnë është të jenë dashuria e fundit e një burri.”

“Gratë në këtë botë kanë shumë më tepër kohë se sa meshkujt; ekzistojnë shumë më tepër gjëra të cilat janë të ndaluara për to.”

Oscar Wilde