SHARE

“Çlirojeni veten sa më shumë që mundeni, dhe me këtë e keni kryer pjesën tuaj; sepse për këtë nuk është e mundur për secilin që t’i thej të gjitha limitet, ose më shprehimisht, ajo që është limit për dikë mund të mos jetë e njejtë më atë që është për të tjerët.

Si rrjedhim, mos e lodhni veten duke u mundur deri në kufinjtë e të tjerëve… sepse ai që i përmbys disa nga limitet e veta, ka të ngjarë që me këtë të u’a tregoj të tjerëve rrugën dhe kuptimin; përmbysja e limiteve të tyre pastaj është edhe qështje e tyre.”

Max Stirner, “The Ego and Its Own”