SHARE

“Është veprimi, e jo fryti i veprimit, ajo që është e rëndësishme. Ju duhet ta bëni gjënë e duhur. Mund të mos jetë në dorën tuaj, mund të mos jetë në kohën tuaj, që të ketë ndonjë fryt.

Por kjo nuk do të thotë se ju duhet të ndaloni së bëri gjënë e duhur. Ju kurrë nuk mund ta dini se çfarë rezultate mund të vijn nga veprimet e juaja. Por nëse nuk veproni, nuk do të ketë rezultat fare.”

Mahatma Gandhi