SHARE

“Para se ta hapni gojën, hapeni mendjen.”

“Njerëzit e mençur, edhe sikur të gjitha ligjet të shfuqizoheshin, do të vazhdonin ta bënin jetën e njejtë.”

“Mendimet e larta duhet ta kena edhe gjuhën e lartë.”

“Qytetet e mësojnë nga armiqt, e jo nga miqt, mësimin e ndërtimit të mureve të larta.”

“Dashuria është vetëm emri i dëshirës dhe përpjekjes për plotëni.”

“I mprehtë është ai njeri që mund ta thotë atë që e mendon me minimumin e fjalëve.”

“I mençuri mëson shumë edhe nga armiku i tij.”

– Aristophanes