SHARE

“Koncepti im për lirinë – vlera e një gjëje nganjëherë nuk qëndron në atë që njeriu e përfiton prej saj, por në atë që njeriu e paguan për të – ajo që neve na kushton.

Institucionet liberale pushojnë se qenuri liberale në momentin që ato janë realizuar: pas kësaj, nuk ka asnjë lëndues më të keq edhe më të plotë të lirisë, se sa institucionet liberale.”

Friedrich Nietzsche, “Perëndimi i idhujve”