SHARE

“Ligjet e padrejta ekzistojnë; a duhet të jemi të gatshëm tu bindemi atyre, apo duhet të përpiqemi ti ndryshojmë ato, dhe tu bindemi deri sa të kemi sukses, ose ti thyejm ato njëherë e mirë?

Njeriu në përgjithësi, nën një qeveri të tillë si kjo, mendon se ata duhet të presin deri sa të ua mbushin mendjen shumicës për ta ndryshuar atë. Ata mendojnë se, nëse ata rezistojnë, shpëtimi pastaj do të jetë më i keq se vetë djalli.

Por ata se kuptojnë se është faji i vetë qeverisë që shpëtimi është me i keq se vetë djalli. Ajo e bënë atë të tillë. Përse ajo nuk mund të jetë më e prirur për ti përshpejtuar dhe për tu kujdesur për reformat? Përse ajo nuk e ushqen pakicën e saj të vogël?

Përse ajo nuk i inkurajon qytetarët e vetë që të jenë vigjilentë për t’i kritikuar gabimet e saj, dhe të vepronte pastaj më mirë se sa që ka vepruar?”

– Henry David Thoreau, “Civil Disobedience and Other Essays”