SHARE

“Nëse një gjë dashuron, ajo është e pakufishme.”

“Është shumë më e lehta ta falësh një armik se sa një mik.”

“Ata që i frenojnë dëshirat e tyre, bëjnë kështu sepse ato nuk janë mjaftueshëm të forta sa të mos mund frenohen.”

“Njeriu që kurrë nuk e ndryshon mendjen e tij është sikur uji që nuk rrjedh, dhe që brenda tij ushqehen zvarranikët.”

“Pa kundërshtime nuk ka progres. Joshja dhe shtytja, energjia dhe arsyeja, dashuria dhe urrejtja, janë të domosdoshme për ekzistencën njerëzore.”

“Ai, fytyra e të cilit kurrë nuk jep dritë, nuk duhet të bëhet kurrë një Yll.”

“Ndriçimi do të thotë të marrë përgjegjësinë e plotë për veten.”

“Trupi i zhveshur i gruas është një pjesë përjetësie shumë e madhe për syrin e burrit.”

William Blake