SHARE

Një studim i fundit ka analizuar të dhënat të vitit 2015 të Komunitetit Amerikan të Hulumutimit, duke e matur përqindjen e njerëzve të divorcuar nga profesione të ndryshme.

Për shkembull, bibliotekistët kanë 28% mundësi për divorc.

Studiuesit nga Instituti për Studime Familjare e kanë shikuar këtë studim, duke i renditur profesionet që janë më së shumti të prirura për divorc, deri tek ato të cilat kjo prirje është më e ulët.

Këto janë profesionet të cilat kanë rezultuar si më të prirurat për divorce në SHBA:

Ndërsa këto janë profesionet që kanë rezultuar me një prirje të ulët për divorce:

Njerëzit me të ardhura më të vogla është zbuluar se ishin më pak të prirur për martesë, dhe më shumë të prirur për divorce.

Njerëzit e pasur ishin deklaruar si më tepër të lumtur në martesën e tyre, dhe gjithashtu edhe ata njerëz që veten e konsideronin si klasë e lartë.

Instituti për Studime Familjare ka deklaruar:

“Një pyetje e cila nuk zotëron shumë vëmendje është se përse lidhja reciproke mes stabilitetit në lidhje dhe përspektivës së punësimit është aq e fortë. Në dyshojmë se jo-stabiliteti në punësim mund të jetë pjesë e shpjegimit.

Për ata që nuk janë të pasur, martesa ka rreziqe e gjithashtu edhe përfitime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një familje me moshë mesatare të punës ka përafërsisht 5000$ kursime pensionale në Bank, dhe më shumë se gjysma e amerikanëve kanë më pas se 1000$.”