SHARE

“Fillo ta bësh atë që është e nevojshme; pastaj atë që është e mundshme, dhe papritur do ta shohësh se je duke e bërë të pamundurën.”
Francis of Assisi

“Janë momentet tona më të errëta, atëherë kur ne duhet të fokusohemi për ta parë dritën.”
Aristoteli

“Shëndeti është dhurata më e madhe, kënaqësia pasuria më e madhe dhe besnikëria marrdhënia më e mirë.”
Gautama Buddha

“Beso se mund ta bësh dhe tashmë veç jeni në gjysmë të rrugës.”
Theodore Roosevelt

“Fytyrën mbajë gjithmonë drejt Diellit, dhe kështu hijet gjithmonë do të bijnë pas teje.”
Walt Whitman

“Asnjë veprim mirësie, pavarësisht se sa i vogël mund të jetë, nuk humbet kurrë.”
Aesop

“Nëse mundësia nuk ju troket, ndërtojeni një derë.”
Milton Berle

“Ajo që qëndron pas jush dhe ajo që qëndron para jush, zbehet kur krahasohet me atë që qëndron brenda jush.”
Ralph Waldo Emerson

“Ekzistojnë dy mënyra për ta shpërndarë dritën; të bëhesh qiri, ose të bëhesh pasqyrë e cila e reflekton dritën e tij.”
Edith Wharton

“Ne nuk mund t’u ndihmojmë të gjithëve, por secili mund ta ndihmojë dikë.”
Ronald Regan