SHARE

“Njerëzit flasin për marrdhëniet e bukura mes dy personave të së njejtës gjini. Por çka mund të jetë më e mira e këtij lloji nëse krahasohet me miqësinë e burrit dhe gruas, ku impulset më të mira dhe idealet më të lartë të të dyve janë të njejta?

Nuk ka vend për krahasim mes këtyre dy miqësive; e para është tokësore, e dyta hyjnore.”

Mark Twain, “A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court”