SHARE

“Paragjykimet e reja do të shërbejnë njësoj sikur ato të vjetrat, për ti mprehur masat e mëdha që nuk mendojnë.

Për ndriçimin e mendjes, megjithatë, asgjë nuk nevojitet përveç lirisë. Është liria për ta bërë publike përdorimin e arsyeshmërisë së dikujt në çdo pikë. Mirëpo, unë dëgjoj nga të gjitha anët duke thënë: ‘Mos fol!’ Oficeri ju thotë: ‘Mos fol por stërvitu!’ Taska – mbledhësi ju thotë: ‘Mos fol por paguaj!’ Kleriku ju thotë: ‘Mos fol por beso!’

Vetëm një Princ në botë të thotë: ‘Fol sa të duash dhe fol si të duash, por ama në fund duhet të më bindesh!’

Ngado ekziston kufizimi mbi lirinë!

Immanuel Kant, “An Answer to the Question: What Is Enlightenment?”